Ändrade momsregler för telekom- och elektroniska tjänster

I en promemoria föreslås att en omsättningströskel införs för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster Det föreslås också att faktureringsreglerna i ML ska gälla för beskattningsbara personer som är etablerade här.

Läs mer

Inlägget Ändrade momsregler för telekom- och elektroniska tjänster dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se