Antalet företagskonkurser ökade under 2017

Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent under 2017, jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 7 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Läs mer

Inlägget Antalet företagskonkurser ökade under 2017 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se