Digitaliseringens möjligheter i näringslivet

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Tillväxtanalys nya rapport visar att digitalisering driver produktivitet och tillväxt samt att graden av digitalisering skiljer sig mellan sektorer och företagsstorlekar.

Läs mer

Inlägget Digitaliseringens möjligheter i näringslivet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se