Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att såväl avgångsvederlag som arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i underlaget vid beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen. En föreskrift från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som inskränker vad som ska medräknas i underlaget har ansetts strida mot överordnad författning.

Läs mer

Inlägget Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se