Introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Introduktionsjobben, en reform som lades fram i regeringens budgetproposition för 2018, har från och med den 1 maj ersatt anställningsstöden instegsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd samt de två typerna av traineejobb.

Läs mer

Inlägget Introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se