Grundkrav för ett skatterättsligt kommissionärsförhållande

Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resultatet av kommissionärsverksamheten förs över till och beskattas hos kommittentföretaget. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

Läs mer

Inlägget Grundkrav för ett skatterättsligt kommissionärsförhållande dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se