Inga arbetsgivaravgifter för F-skattare

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast i en dom att ett bolag inte har varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda näringsidkare godkända för F-skatt.

Läs mer

Inlägget Inga arbetsgivaravgifter för F-skattare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se