Varning för andrahandsinloggning med BankID

Skatteverket varnar för att logga in mot Skatteverket via privata företags webbplatser. Sådan okontrollerad andrahandsinloggning innebär att du ger en öppen fullmakt till den privata aktören. All information om dig blir åtkomlig för den du släpper in.

Läs mer

Inlägget Varning för andrahandsinloggning med BankID dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se