Omkostnadsersättning till familjehem

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågan om hur avdrag för omkostnader ska beräknas när en uppdragsgivare ersätter ett familjehem för omkostnader och vilket avdrag familjehemsföräldern får göra i sin inkomstdeklaration.

Läs mer

Inlägget Omkostnadsersättning till familjehem dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se