Avdrag för klimatkompensation

Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.

Läs mer

Inlägget Avdrag för klimatkompensation dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se