En arvsfond i takt med tiden

Arvsfondsutredning har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt.

Läs mer

Inlägget En arvsfond i takt med tiden dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se