Statligt stöd till företagen i arbetet mot sjukskrivningar

Sedan den 1 juli kan arbetsgivare söka ett rehabiliteringsstöd på 10 000 kronor per anställd. Det ger företagen bättre förutsättningar i arbetet med att minska och förkorta sjukskrivningarna på arbetsplatserna.

Läs mer

Inlägget Statligt stöd till företagen i arbetet mot sjukskrivningar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se