Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning

Tidigare har privat och offentligt sjukvård som bekostats av arbetsgivaren beskattats olika. Sedan den 1 juli 2018 är beskattningen likadan oavsett huvudman för vården. Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande angående den utökade förmånsbeskattningen av fri privat vård.

Läs mer

Inlägget Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se