Dom i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till om det föreligger sådana särskilda skäl som innebär att en juridisk person kan lämnas tillstånd till att förvärva lantbruksegendom från en fysisk person utan att lämna kompensationsmark.

Läs mer

Inlägget Dom i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se