Undantaget från kassaregisterkravet vid viss biljettförsäljning förlängs inte

Skatteverket kommer inte att meddela ett förlängt undantag från skyldigheten att använda kassaregister för försäljning av biljetter som registreras i ett externt webbaserat försäljningssystem efter utgången av 2018.

Läs mer

Inlägget Undantaget från kassaregisterkravet vid viss biljettförsäljning förlängs inte dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se