Arbetet för jämställda löner går trögt

Bara hälften av alla tjänstemän anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen. Kvinnor upplever i högre grad än män att arbetsgivaren inte arbetar aktivt för att arbetsplatsen ska ha jämställda löner. Endast fyra av tio kvinnor uppger det i undersökningen.

Läs mer

Inlägget Arbetet för jämställda löner går trögt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se