Inkomstbasbeloppet för 2019

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för år 2019 till 64 400 kr. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2019 en månadsinkomst på 43 309 kr.

Läs mer

Inlägget Inkomstbasbeloppet för 2019 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se