Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt

Med hänsyn till bland annat nyare praxis från Högsta förvaltningsdomstolen redogör Skatteverket i ett ställningstagande för sin uppfattning hur olika förändringar av en bostadsrätt ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Läs mer

Inlägget Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se