Riksrevisionen granskar diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare aktivt motverkar osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, bland annat genom att göra lönekartläggningar. Riksrevisionen granskar om kraven bidrar till minskade löneskillnader.

Läs mer

Inlägget Riksrevisionen granskar diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se