Moms – Vouchrar

Från och med den 1 januari 2019 införs nya momsregler som rör vouchrar. Bestämmelserna tydliggör vad som är en voucher och även vad som är en enfunktionsvoucher respektive en flerfunktionsvoucher. Vidare anges när beskattning ska ske och till vilket värde. Skatteverket ger sin syn på nyheterna i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Moms – Vouchrar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se