Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 1 december trädde nya regler i kraft för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla skulder för obetalda skatter, underhållsstöd och böter. De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller bestrida kravet om skulden.

Läs mer

Inlägget Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se