Statens budget 2019

Riksdagen sa ja till M och KD:s budgetförslag. Beslutet innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Brytpunkten blir 42 000 kr istället för 40 600 kr för 2019. Dessutom riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med lagförslag om bland annat avskaffad särskild löneskatt för äldre och avskaffad flygskatt.

Läs mer

Inlägget Statens budget 2019 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se