Taxonomi för digital inlämning av årsredovisning enligt K3

Bolagsverket har nu publicerat den taxonomi som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K3. Taxonomin omfattar årsredovisning för aktiebolag och stödjer inte koncernredovisning. Även en uppdatering av befintlig K2-taxonomi har publicerats.

Läs mer

Inlägget Taxonomi för digital inlämning av årsredovisning enligt K3 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se