Enmansdödsbo och kapitalvinstbeskattning

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin uppfattning om det är dödsboet eller dödsbodelägaren som ska vinstbeskattas när egendom sålts som ingått i ett dödsbo med endast en delägare.

Läs mer

Inlägget Enmansdödsbo och kapitalvinstbeskattning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se