Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare har nu lämnat ett betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Läs mer

Inlägget Rapporteringsplikt för skatterådgivare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se