Skatteförslag på remiss

I december antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den innehåller ett antal tillkännagivanden på skatteområdet. Finansdepartementet har samlat de promemorior med skatteförslag som har remitterats med anledning av tillkännagivandena.

Läs mer

Inlägget Skatteförslag på remiss dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se