Datainspektionen leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Läs mer

Inlägget Datainspektionen leder arbete med nya EU-riktlinjer dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se