Skogskonton i dödsbon

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen krävs det inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till den avlidne utan att detta utlöser beskattning. Skatteverket saknar därför stöd för sin uppfattning.

Läs mer

Inlägget Skogskonton i dödsbon dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se