Avtalsbrott att inte anvisa personalutrymme

Enligt Arbetsdomstolen hade en arbetsgivare gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att underlåta att anvisa två målare personalutrymmen i form av vid respektive arbetsplats uppställd personalbod.

Läs mer

Inlägget Avtalsbrott att inte anvisa personalutrymme dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se