Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår i en proposition att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Den nu gällande skattereduktionen för fackföreningsavgift infördes den 1 juli 2018.

Läs mer

Inlägget Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se