Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

I en lagrådsremiss föreslås att arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Läs mer

Inlägget Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se