2 300 personuppgiftsincidenter rapporterades under 2018

I och med dataskyddsförordningen, GDPR, är organisationer skyldiga att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Myndigheten har tagit fram en rapport över de incidenter som anmäldes under 2018.

Läs mer

Inlägget 2 300 personuppgiftsincidenter rapporterades under 2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se