Aktiv eller passiv näringsverksamhet

Skatteverket har kommenterat en kammarrättsdom där näringsverksamhet i form av skogsbruk betraktats som inkomst av passiv näringsverksamhet när fastighetsägaren inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv.

Läs mer

Inlägget Aktiv eller passiv näringsverksamhet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se