Vårbudgeten 2019 på fem minuter

Regeringen har överlämnat vårens ekonomiska propositioner till riksdagen. I den ekonomiska vårpropositionen redovisar regeringen inriktningen för politiken kommande år. I propositionen Vårändringsbudget redovisas regeringens förslag till ändringar i årets budget.

Läs mer

Inlägget Vårbudgeten 2019 på fem minuter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se