Fastighetsskatt för vindkraftverk

Vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om den lägre skattesats på 0,2 procent skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Fastighetsskatt för vindkraftverk dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se