Beloppsspärren vid ägarförändring

Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen avseende ett överklagat förhandsbesked.

Läs mer

Inlägget Beloppsspärren vid ägarförändring dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se