Moms – Koncerngemensamma tjänster till dotterbolag

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin syn på i vilka fall en omvärdering ska göras när ett moderbolag deltar i förvaltningen av ett eller flera dotterbolag genom att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster till underpris.

Läs mer

Inlägget Moms – Koncerngemensamma tjänster till dotterbolag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se