Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort tretton tillsynsärenden

Vid sitt sammanträde den 26 april beslutade Tillsynsnämnden för revisorer att upphäva två revisorer med omedelbar verkan. Därtill meddelades varning i åtta ärenden och erinran i tre ärenden. Två av varningarna förenades med sanktionsavgift.

Läs mer

Inlägget Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort tretton tillsynsärenden dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se