Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen. Några hundra personer i Stockholmsområdet granskas inledningsvis.

Läs mer

Inlägget Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se