Srf konsulterna välkomnar ytterligare 19 Auktoriserade Lönekonsulter

Den 18 juni i strålande sommarväder certifierades ytterligare 19 Auktoriserade Lönekonsulter när Srf konsulternas 13:e Auktorisationsdag genomfördes på Sjöfartshuset i Stockholm.

Att genom auktorisationen få en ytterligare bekräftelse på sin lönekompetens blir allt mer populärt. I den föränderliga värld som lönekonsulten befinner sig är det många som känner trygghet i att vara del av en medlemsorganisation som värnar yrkesrollen och branschen. Det framkom tydligt bland deltagarna under Srf konsulternas senaste auktorisationsdag som var väldigt uppskattad av deltagarna. Att bli Auktoriserad Lönekonsult är en målbild för många. Bland annat hos de som har genomfört sina studier vid YH-skolorna, vilket också blir tydligt genom att Srf konsulterna idag har ett stort antal studerandemedlemmar.

– Att göra lön med hög kvalitet kräver goda kunskaper och auktorisationen visar tydligt att lönekonsulten har den kompetens som krävs, säger Zennie Sjölund som är branschansvarig lön hos Srf konsulterna. Lönen förväntas alltid vara rätt. Rätt lönekompetens är viktigt för ledning, anställda och varumärket i alla företag.

Under auktorisationsdagen fick deltagarna information om sitt medlemsförbund och värdet av sitt medlemskap. Vikten av att förstå rollen som lönekonsult och information om all samverkan som sker i branschen och dess olika intressenter stod också på agendan. Det gavs också möjlighet att diskutera viktiga frågor kring SALK, Svensk Standard för Auktoriserade Lönekonsulter som utgör ett stöd i att arbeta kvalitetssäkrat i löneprocessen.

Srf konsulterna är mycket stolta över att få välkomna våra nya medlemmar som med sin kompetens och ny energi kommer att stärka vår organisation. Grattis!

Inlägget Srf konsulterna välkomnar ytterligare 19 Auktoriserade Lönekonsulter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se