Srf Redovisningsgrupp förtydligar Srf U 8

Srf Redovisningsgrupp har beslutat om förtydliganden i uttalandet Srf U 8 Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån.

Förutom en del redaktionella justeringar förtydligas det att de villkor i låneavtalet som det ska tas hänsyn till vid bedömningen är de som avser amortering och löptid.

Dessutom har det lagts till ett stycke som beskriver situationen då ett företag har för avsikt att förlänga ett lån som ska betalas kort tid efter balansdagen. Finns på balansdagen ingen bindande överenskommelse med kreditgivaren om ny eller förlängd kredit ska skulden klassificeras som kortfristig.

Läs uttalandet här >>

Inlägget Srf Redovisningsgrupp förtydligar Srf U 8 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se