Enklare regler för transportföretagen att redovisa arbetstid

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som ska underlätta för transportföretagen att redovisa arbetstid. Föreskrifterna om arbetstid vid visst vägtransportarbete har nu kompletterats med allmänna råd om register över arbetstid.

Läs mer

Inlägget Enklare regler för transportföretagen att redovisa arbetstid dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se