Srf konsulternas remissvar avseende sänkt aktiekapital

I promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Det tycker Srf konsulterna är en dålig idé och det är också en viktig fråga som vi arbetat med sedan en tid tillbaka.

Vi har bland annat i ett Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan redovisat våra argument som talar emot detta förslag och i en intervju i Dagens Industri, har vår förbundsdirektör Roland Sigbladh berättat om vårt starka ställningstagande i frågan.

– Sverige bör vara ett land där vi bygger hållbara företag från grunden. Att sänka aktiekapitalet ytterligare är en dålig idé om vi vill ha ett näringsliv med långsiktigt företagande som skapar arbetstillfällen. Det är inte nivån på aktiekapitalet som är ett avgörande hinder för att starta ett aktiebolag. Det är snåriga regelverk och byråkratisk rapportering som är de riktiga problemen menar Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund.

Srf konsulterna föreslår istället en tidigare föreslagen lösning med successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildande av aktiebolag. En sådan lösning skulle stimulera ett hållbart nyföretagande och göra det enklare att starta aktiebolag utan stora privata finansieringar.

Senast den 31 juli ska remissvaren vara inskickade och i slutet av vecka 27 kommer vi att publicera Srf konsulternas svar på remissen på srfkonsult.se. Du hittar det då på vår webbplats där vi publicerar alla våra remissvar.

Inlägget Srf konsulternas remissvar avseende sänkt aktiekapital dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se