Förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Läs mer

Inlägget Förhandsbesked om mervärdesskatt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se