Komponentuppdelning och avskrivningar vid byte från K3 till K2

Bokföringsnämnden har lämnat brevsvar på fråga om en bostadsrättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponentuppdelningen och avskrivningarna påverkas vid övergången till K2.

Läs mer

Inlägget Komponentuppdelning och avskrivningar vid byte från K3 till K2 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se