N9 – Begränsning av ränteavdrag

Skatteverket har skapat en blankett som i vissa fall ska bifogas till INK2, INK3 och INK4. Den ska användas av företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger fem miljoner kr.

Läs mer

Inlägget N9 – Begränsning av ränteavdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se