Förslag om större komplementbostadshus

Regeringen föreslår i en proposition att den tillåtna byggnadsarean ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus, det vill säga bostadshus som får byggas utan krav på bygglov i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Läs mer

Inlägget Förslag om större komplementbostadshus dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se