Momsavdrag för solcellsanläggning

En bostadsrättsförening som har installerat en solcellsanläggning på sina bostadsbyggnader får, enligt en dom i Högsta domstolen, dra av den del av den ingående momsen för installationen som är hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el.

Läs mer

Inlägget Momsavdrag för solcellsanläggning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se