Tolkning av begreppet stadigvarande vistelse

Enligt skattelagstiftningen är bland annat de som stadigvarande vistas i Sverige skattskyldiga här för alla sina inkomster såväl i Sverige som i utlandet. Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar tolkat begreppet stadigvarande vistelse.

Läs mer

Inlägget Tolkning av begreppet stadigvarande vistelse dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se