Inkomstbasbeloppet för år 2020 har fastställts

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för år 2020 till 66 800 kr. Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2020 en månadsinkomst på 44 923 kr.

Läs mer

Inlägget Inkomstbasbeloppet för år 2020 har fastställts dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se